animerad hund
KIKKULIS FÖRENINGSBÖCKER

Här hittar du faktaböcker för vuxna. Böckerna fungerar som stöd för de som driver föreningar.

  BESTÄLL BÖCKER DIREKT
FRÅN FÖRLAGET -- >>

SÖK BLAND KIKKULIS BÖCKER:


HÄSTBÖCKER VUXENLITTERATUR FUNKTIONSHINDER FÖRENINGSBÖCKER SMÅTT&GOTT FÖRFATTARNA KONTAKT

Valberedning i arbete, Jan Wigdell

VALBEREDNING I ARBETE

Jan Wigdell
Pris: 180 kr
(Häftad) Ålder: Vuxen

Jan Wigdell skriver:" Att arbeta i en valberedning ställer stora krav på den som accepterar en sådan utnämning. Att alltid vara objektiv och hela tiden se till föreningens bästa kan vara svårt... Man måste också vara beredd att hålla i skaftet när yxan ska gå. Detta kan lätt skapa ångest hos valberedningens ledamöter. Man väljer minsta motståndets lag, byter inte ut ledamöter i sitt förslag då så behövs med motiveringen 'Han gör i alla fall ingen skada'... Ett av de krav som ställs på valberedningens ledamöter är att de måste vara väl insatta i de olika sektionernas arbete och alla verksamhetsformer som förekommer inom föreningen...."

 

 

 

 

 

-Jaha, då drar vi nästa förslag!

Jan Wigdell håller i utbildningar i ämnet. Om du vill att han ska komma och föreläsa kan du kontakta förlaget så sätter vi er i kontakt med honom.

FÖRENINGSSPRÅKET I ARBETE

Jan Wigdell
Pris: 160 kr
(Häftad) Ålder: Vuxen

Föreningsspråket i arbete är en uppslagsbok som kan användas för att ta reda på vad föreningsord betyder men också för att få information om var, när och hur orden används och vilka konsekvenser de får.Boken vänder sig både till de som är nya förtroendevalda inom föreningslivet och till de som har erfarenhet av att fatta beslut på olika nivåer, då föreningsspråket i viss mån kan betraktas som färskvara.Även de som är verksamma inom kommunpolitiken kan ha nytta av de kunskaper boken kan ge.

MÖTESORDFÖRANDE I ARBETE

Jan Wigdell
Pris: 150 kr
(Häftad) Ålder: Vuxen

 

Boken vänder sig till dig som vill veta mer om en ordförandes uppdrag och roll. Den är perfekt för dig som är ny på din position. Boken ger exempel på hur du kan förbereda dig inför ett möte och hur du leder ett möte på ett korrekt sätt. Hur lägger du upp ett möte? Vad ska en dagordning innehålla? Vad är tabu att göra och att säga och vad är rätt? Bokens författare Jan Wigdell har arbetat inom föreningslivet i över 40 år och specialiserat sig på utbildningar inom den föreningstekniska sektorn. Han har även skrivit de populära böckerna "Valberedning i arbete" och "Föreningsspråket i arbete". Så vill man vara väl rustad inför föreningsarbetet rekommenderas att man läser alla Jan Wigdells böcker. OM FÖRFATTAREN Bokens författare Jan Wigdell har arbetat inom föreningslivet i över 40 år och harspecialiserat sig på utbildningar inom den föreningstekniska sektorn.

LÄS MER»

Att fungera i förening, Ulla Ståhlberg Att söka bidrag till en förening, Ulla Ståhlberg Din klubb ridklubben, Ulla Ståhlberg

ATT FUNGERA I FÖRENING

Ulla Ståhlberg
Pris: 234 kr
(Häftad) Vuxen

Vad bör en ordförande göra? Vilka krav kan medlemmarna ställa på honom eller henne? Är det svårt att vara sekreterare och skriva protokoll? Vad mer måste en sekreterare svara för? Kassören då? Att ansvara för föreningens ekonomi och kunna föreslå de rätta ekonomiska satsningarna, att redovisa och räkna ihop på rätt sätt. Att göra en budget. Måste kassören försäkras?Det är en hel del att fundera över och ju mer kunskap man skaffar sig dess roligare blir föreningsarbetet. Är du beredd att ställa upp vid nästa årsmöte till inval i styrelsen? Hur bär man sig åt?Att fungera i förening vänder sig till mindre och medelstora föreningar, som varje år väljer en styrelse bland sina medlemmar. En styrelse, som ska driva föreningsarbetet, utveckla, redovisa och få   förenings- arbetet att fungera till medlem- marnas nytta och glädje. Det gäller en ideell förening, en sådan förening som finns i 100 000-tal runt om i landet.

ATT SÖKA BIDRAG TILL EN FÖRENING

Ulla Ståhlberg
Pris: 198 kr
(Häftad) Vuxen

Att leva på bidrag är ideella föreningars lön för de allmännyttiga insatser de gör i samhället. Föreningarnas motprestation är ett måste enligt de klara regler som gäller. Men bidragsfloran är stor och snårig och många föreningar klarar inte att hitta rätt i alla hål där möjligheterna gömmer sig. Många ger upp redan efter första försöket. Har inte pennans lätthet att formulera. Klarar inte att argumentera och dra fram de rätta grunderna för att få sin ansökan beviljad.

I boken finns allt det där med, som man känner att man behöver hjälp med för att motiven för bidrag ska bli tydliga. Enkla fakta och nyttiga tips. Kulturella aktiviteter i det lilla formatet, cirklar och föreläsningar i samarbete med studieförbunden, varför inte en skrivarkurs, IT kunskap för äldre, bygga hemsidor med de yngre och yrkesverksamma, ungdomsidrottens argument för projektbidrag är några av de idéer och tips som läsaren kan finna, kanske som modell för en näraliggande verksamhet. Aktiviteter som leder till utveckling av föreningen. ”Att söka bidrag” är boken som behövs i föreningsarbetet!

DIN KLUBB RIDKLUBBEN

Ulla Ståhlberg
Pris: 120 kr
(Häftad) Ungdom/Vuxen

Är du medlem i någon klubb? Eller skulle du och dina kamrater kanske vilja starta en alldeles egen ridklubb!I den här boken får de reda på hur det går till. Både hur man bildar en klubb och hur man som klubbmedlem ska bära sig åt för att få gehör för sina idéer. Du får också veta vad ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter har för uppgifter, hur man skriver protokoll och för kassabok och en massa annat som har med klubbverksamhet att göra.

Följ Kikkuli Förlag AB


KIKKULI FÖRLAG AB | Intagan 260 | 461 91 Trollhättan | info@kikkuli.com | 0733-71 62 32